TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:20   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平0
 • 错半1
 • 错4
 • 命中率47.1%
 • 7天战绩:
 • 中13
 • 中半1
 • 平3
 • 错半1
 • 错6
 • 命中率67.5%
 • 30天战绩:
 • 中51
 • 中半3
 • 平11
 • 错半6
 • 错28
 • 命中率62.9%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 1:3
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 1:5
结果:
比分: 6:0
结果:
比分: 4:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。