TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:18   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半1
 • 平0
 • 错半1
 • 错4
 • 命中率50.0%
 • 7天战绩:
 • 中15
 • 中半1
 • 平1
 • 错半2
 • 错6
 • 命中率68.9%
 • 30天战绩:
 • 中62
 • 中半15
 • 平10
 • 错半4
 • 错22
 • 命中率74.3%
TA的历史足球推介
比分: 1:6
结果: 中半
比分: 2:0
结果:
比分: 5:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 3:0
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。