TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:5 历史最大连中:14   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半2
 • 平2
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率80.0%
 • 7天战绩:
 • 中8
 • 中半3
 • 平4
 • 错半0
 • 错5
 • 命中率65.5%
 • 30天战绩:
 • 中44
 • 中半11
 • 平9
 • 错半3
 • 错20
 • 命中率69.7%
TA的历史足球推介
比分: 3:1
结果:
比分: 1:1
结果: 中半
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:1
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 0:1
结果:
比分: 2:0
结果: 中半
法丙 2021-01-26 03:45 全场得分
可用道具
比分: 2:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。