TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半2
 • 平0
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率50.0%
 • 7天战绩:
 • 中6
 • 中半2
 • 平1
 • 错半1
 • 错7
 • 命中率48.3%
 • 30天战绩:
 • 中33
 • 中半8
 • 平2
 • 错半4
 • 错25
 • 命中率57.8%
TA的历史足球推介
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 1:5
结果:
比分: 1:2
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。