TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:17   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中7
 • 中半1
 • 平0
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率75.0%
 • 7天战绩:
 • 中17
 • 中半1
 • 平0
 • 错半2
 • 错5
 • 命中率74.5%
 • 30天战绩:
 • 中60
 • 中半9
 • 平6
 • 错半5
 • 错20
 • 命中率74.1%
TA的历史足球推介
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 0:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 2:2
结果: 错半
比分: 2:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。