TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平0
 • 错半1
 • 错0
 • 命中率88.9%
 • 7天战绩:
 • 中5
 • 中半0
 • 平1
 • 错半1
 • 错5
 • 命中率47.6%
 • 30天战绩:
 • 中18
 • 中半3
 • 平5
 • 错半6
 • 错20
 • 命中率45.9%
TA的历史足球推介
比分: 3:0
结果:
比分: 0:2
结果: 错半
比分: 1:4
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 4:3
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 0:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。