TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:2 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平1
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率66.7%
 • 7天战绩:
 • 中9
 • 中半1
 • 平4
 • 错半1
 • 错4
 • 命中率67.9%
 • 30天战绩:
 • 中44
 • 中半7
 • 平13
 • 错半3
 • 错17
 • 命中率72.0%
TA的历史足球推介
比分: 2:1
结果:
芬甲 2019-06-25 23:30 全场大小可用道具
比分: 0:5
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。