TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:21   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平2
 • 错半2
 • 错0
 • 命中率80.0%
 • 7天战绩:
 • 中12
 • 中半3
 • 平5
 • 错半2
 • 错2
 • 命中率81.8%
 • 30天战绩:
 • 中53
 • 中半10
 • 平10
 • 错半6
 • 错16
 • 命中率75.3%
TA的历史足球推介
比分: -:-
结果: -
比分: 1:1
结果: 错半
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 1:2
结果: 错半
比分: 2:2
结果:
比分: 2:3
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 1:2
结果: 中半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。