TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:5 历史最大连中:26   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半1
 • 平2
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率73.3%
 • 7天战绩:
 • 中11
 • 中半3
 • 平4
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率75.8%
 • 30天战绩:
 • 中55
 • 中半8
 • 平13
 • 错半4
 • 错19
 • 命中率73.8%
TA的历史足球推介
比分: 0:0
结果:
德乙 2020-10-22 00:30 全场让分
热销推介
可用道具
比分: 3:0
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 3:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 0:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。