TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:15   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平1
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率53.3%
 • 7天战绩:
 • 中13
 • 中半0
 • 平2
 • 错半2
 • 错4
 • 命中率72.2%
 • 30天战绩:
 • 中47
 • 中半3
 • 平13
 • 错半4
 • 错16
 • 命中率72.9%
TA的历史足球推介
比分: 0:1
结果:
比分: 1:2
结果: 错半
比分: 6:2
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 1:3
结果:
芬甲 2019-05-25 22:00 半场让球
比分: 1:3
结果:
比分: 1:2
结果:
法甲 2019-05-25 03:05 半场大小
比分: 3:1
结果:
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。