TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:15   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中6
 • 中半0
 • 平1
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率70.6%
 • 7天战绩:
 • 中14
 • 中半1
 • 平3
 • 错半2
 • 错5
 • 命中率70.7%
 • 30天战绩:
 • 中59
 • 中半10
 • 平15
 • 错半7
 • 错20
 • 命中率73.1%
TA的历史足球推介
比分: -:-
结果: -
比分: 0:2
结果: 错半
比分: 0:5
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 6:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 3:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。