TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:2 历史最大连中:14   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半1
 • 平2
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率50.0%
 • 7天战绩:
 • 中11
 • 中半1
 • 平3
 • 错半4
 • 错6
 • 命中率59.0%
 • 30天战绩:
 • 中43
 • 中半8
 • 平11
 • 错半7
 • 错24
 • 命中率63.1%
TA的历史足球推介
比分: 0:2
结果:
比分: 2:3
结果: 中半
比分: 2:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 4:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:2
结果: 错半
比分: 5:2
结果:
比分: 0:2
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。