TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:10 历史最大连中:20   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半2
 • 平1
 • 错半0
 • 错0
 • 命中率100.0%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半4
 • 平1
 • 错半1
 • 错5
 • 命中率68.6%
 • 30天战绩:
 • 中50
 • 中半10
 • 平7
 • 错半7
 • 错23
 • 命中率67.5%
TA的历史足球推介
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 0:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 6:2
结果:
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 2:4
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:0
结果: 中半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。