TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:17   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半2
 • 平0
 • 错半1
 • 错2
 • 命中率70.6%
 • 7天战绩:
 • 中14
 • 中半2
 • 平1
 • 错半3
 • 错4
 • 命中率73.2%
 • 30天战绩:
 • 中52
 • 中半14
 • 平16
 • 错半5
 • 错18
 • 命中率74.2%
TA的历史足球推介
比分: 2:1
结果:
比分: 0:2
结果: 中半
比分: 3:2
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:1
结果: 中半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。