TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中1
 • 中半1
 • 平0
 • 错半2
 • 错1
 • 命中率42.9%
 • 7天战绩:
 • 中4
 • 中半2
 • 平2
 • 错半2
 • 错1
 • 命中率71.4%
 • 30天战绩:
 • 中32
 • 中半6
 • 平7
 • 错半6
 • 错10
 • 命中率72.9%
TA的历史足球推介
比分: 2:0
结果: 错半
比分: 2:1
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 1:3
结果: 错半
比分: 3:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 4:1
结果:
法甲 2021-05-09 21:00 半场让分
可用道具
比分: 0:3
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 3:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。