TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:14   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中2
 • 中半0
 • 平0
 • 错半2
 • 错6
 • 命中率22.2%
 • 7天战绩:
 • 中9
 • 中半0
 • 平3
 • 错半3
 • 错9
 • 命中率46.2%
 • 30天战绩:
 • 中46
 • 中半13
 • 平15
 • 错半7
 • 错41
 • 命中率54.1%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 5:2
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 0:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 2:2
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。