TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:15   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中8
 • 中半2
 • 平0
 • 错半2
 • 错2
 • 命中率75.0%
 • 7天战绩:
 • 中16
 • 中半2
 • 平1
 • 错半2
 • 错6
 • 命中率70.8%
 • 30天战绩:
 • 中45
 • 中半13
 • 平14
 • 错半8
 • 错36
 • 命中率56.3%
TA的历史足球推介
比分: -:-
结果: -
比分: 2:0
结果: 错半
比分: 1:1
结果:
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 2:3
结果:
比分: 2:2
结果: 中半
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 0:1
结果:
比分: 1:4
结果:
比分: 2:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。