TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中0
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率33.3%
 • 7天战绩:
 • 中6
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率76.5%
 • 30天战绩:
 • 中19
 • 中半1
 • 平5
 • 错半2
 • 错6
 • 命中率73.6%
TA的历史足球推介
比分: 1:1
结果:
比分: 3:1
结果: 中半
比分: -:-
结果: 取消
比分: 0:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:4
结果:
荷甲 2019-12-08 01:30 全场得分
比分: 0:0
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 0:4
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。