TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平0
 • 错半2
 • 错2
 • 命中率57.1%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半0
 • 平1
 • 错半3
 • 错10
 • 命中率46.5%
 • 30天战绩:
 • 中31
 • 中半5
 • 平5
 • 错半8
 • 错28
 • 命中率51.1%
TA的历史足球推介
比分: 4:0
结果:
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 3:3
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:2
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。