TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中0
 • 中半1
 • 平1
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率33.3%
 • 7天战绩:
 • 中2
 • 中半1
 • 平1
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率71.4%
 • 30天战绩:
 • 中17
 • 中半3
 • 平1
 • 错半3
 • 错4
 • 命中率77.1%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 0:5
结果:
法甲 2020-01-12 03:00 全场得分可用道具
比分: 1:1
结果: 错半
比分: 4:0
结果:
比分: 0:0
结果: 错半
比分: 1:1
结果:
比分: 0:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。