TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:16   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半3
 • 平0
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率52.9%
 • 7天战绩:
 • 中7
 • 中半4
 • 平1
 • 错半0
 • 错11
 • 命中率45.0%
 • 30天战绩:
 • 中38
 • 中半11
 • 平8
 • 错半5
 • 错37
 • 命中率52.4%
TA的历史足球推介
比分: 1:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:0
结果:
法乙 2022-08-09 02:45 半场得分
可用道具
比分: 1:0
结果: 中半
比分: 0:1
结果:
比分: 0:4
结果: 中半
比分: 3:0
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 4:3
结果: 中半
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:3
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。