TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:5 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半1
 • 平2
 • 错半1
 • 错1
 • 命中率75.0%
 • 7天战绩:
 • 中9
 • 中半3
 • 平3
 • 错半1
 • 错4
 • 命中率70.0%
 • 30天战绩:
 • 中37
 • 中半8
 • 平7
 • 错半5
 • 错30
 • 命中率55.8%
TA的历史足球推介
比分: 2:2
结果: 中半
比分: 2:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 2:0
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。