TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中3
 • 中半1
 • 平3
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率77.8%
 • 7天战绩:
 • 中8
 • 中半2
 • 平3
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率72.0%
 • 30天战绩:
 • 中36
 • 中半3
 • 平9
 • 错半5
 • 错13
 • 命中率70.8%
TA的历史足球推介
比分: 0:1
结果:
比分: 1:0
结果: 中半
比分: 0:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 4:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 2:0
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。