TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:16   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半1
 • 平1
 • 错半1
 • 错1
 • 命中率78.6%
 • 7天战绩:
 • 中14
 • 中半1
 • 平3
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率80.6%
 • 30天战绩:
 • 中49
 • 中半10
 • 平5
 • 错半5
 • 错16
 • 命中率74.5%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果: 错半
比分: 0:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 4:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 2:0
结果: 中半
比分: 6:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。