TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:15   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半1
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率73.3%
 • 7天战绩:
 • 中12
 • 中半1
 • 平1
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率75.8%
 • 30天战绩:
 • 中47
 • 中半9
 • 平3
 • 错半3
 • 错17
 • 命中率73.6%
TA的历史足球推介
比分: 1:1
结果:
比分: 0:2
结果: 中半
比分: 3:0
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:3
结果:
比分: 5:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 4:0
结果:
比分: 0:5
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 0:3
结果: 中半
比分: 3:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:2
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 4:1
结果:
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 1:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。