TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中8
 • 中半0
 • 平0
 • 错半0
 • 错5
 • 命中率61.5%
 • 7天战绩:
 • 中23
 • 中半1
 • 平0
 • 错半1
 • 错15
 • 命中率60.3%
 • 30天战绩:
 • 中58
 • 中半7
 • 平5
 • 错半7
 • 错47
 • 命中率54.9%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 1:0
结果:
法乙 2022-08-09 02:45 全场让分
可用道具
比分: 1:0
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 4:1
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 2:5
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:1
结果: 错半
比分: 1:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 4:2
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 1:4
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 0:2
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。