TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:4 历史最大连中:8   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中12
 • 中半1
 • 平0
 • 错半1
 • 错6
 • 命中率65.8%
 • 7天战绩:
 • 中30
 • 中半2
 • 平2
 • 错半2
 • 错19
 • 命中率60.8%
 • 30天战绩:
 • 中47
 • 中半4
 • 平7
 • 错半6
 • 错40
 • 命中率53.3%
TA的历史足球推介
比分: 3:1
结果:
法乙 2021-10-24 01:00 全场得分
可用道具
比分: 3:1
结果:
比分: 1:4
结果:
比分: 2:3
结果:
比分: 2:0
结果:
芬甲 2021-10-23 20:00 全场得分
可用道具
比分: 0:1
结果:
比分: 4:0
结果:
比分: 7:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 2:1
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。