TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:2 历史最大连中:9   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中0
 • 中半3
 • 平0
 • 错半0
 • 错3
 • 命中率33.3%
 • 7天战绩:
 • 中2
 • 中半4
 • 平1
 • 错半0
 • 错5
 • 命中率44.4%
 • 30天战绩:
 • 中30
 • 中半10
 • 平6
 • 错半0
 • 错24
 • 命中率59.3%
TA的历史足球推介
比分: 0:4
结果: 中半
比分: 1:2
结果: 中半
比分: 4:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 3:3
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 1:1
结果:
法甲 2022-09-18 21:00 半场让分
可用道具
比分: 1:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 0:1
结果: 中半
比分: 6:0
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 2:1
结果: 中半
比分: 2:0
结果:
比分: 0:3
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 1:3
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 2:0
结果: 中半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。