TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:0 历史最大连中:9   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中1
 • 中半0
 • 平1
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率22.2%
 • 7天战绩:
 • 中1
 • 中半0
 • 平1
 • 错半1
 • 错3
 • 命中率22.2%
 • 30天战绩:
 • 中8
 • 中半4
 • 平3
 • 错半2
 • 错18
 • 命中率34.5%
TA的历史足球推介
比分: 1:2
结果:
比分: 1:2
结果: 错半
比分: 1:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 0:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。