TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:2 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半1
 • 平2
 • 错半3
 • 错3
 • 命中率50.0%
 • 7天战绩:
 • 中9
 • 中半1
 • 平2
 • 错半3
 • 错7
 • 命中率52.8%
 • 30天战绩:
 • 中22
 • 中半7
 • 平5
 • 错半6
 • 错24
 • 命中率48.6%
TA的历史足球推介
比分: -:-
结果: -
比分: 1:1
结果: 中半
比分: 1:1
结果:
比分: 0:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:2
结果: 错半
比分: 1:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。