TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中2
 • 中半1
 • 平1
 • 错半0
 • 错1
 • 命中率71.4%
 • 7天战绩:
 • 中4
 • 中半1
 • 平2
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率69.2%
 • 30天战绩:
 • 中18
 • 中半4
 • 平7
 • 错半3
 • 错6
 • 命中率72.7%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 2:3
结果:
比分: 2:3
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 3:1
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 7:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:1
结果:
比分: 3:3
结果:
比分: 2:0
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 1:1
结果: 错半
比分: 0:0
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 0:0
结果: 中半
比分: 2:0
结果: 中半
比分: 2:2
结果:
比分: 2:1
结果: 错半
比分: 4:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。