TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:1 历史最大连中:13   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中4
 • 中半0
 • 平1
 • 错半3
 • 错2
 • 命中率53.3%
 • 7天战绩:
 • 中9
 • 中半1
 • 平2
 • 错半5
 • 错8
 • 命中率47.5%
 • 30天战绩:
 • 中46
 • 中半7
 • 平10
 • 错半14
 • 错29
 • 命中率57.9%
TA的历史足球推介
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果: 错半
比分: 2:0
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 0:1
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 0:3
结果: 错半
比分: 0:1
结果: 错半

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。