TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:13 历史最大连中:16   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中8
 • 中半1
 • 平1
 • 错半0
 • 错0
 • 命中率100.0%
 • 7天战绩:
 • 中13
 • 中半2
 • 平2
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率77.8%
 • 30天战绩:
 • 中44
 • 中半10
 • 平14
 • 错半3
 • 错23
 • 命中率66.7%
TA的历史足球推介
比分: 1:2
结果: 中半
比分: 0:2
结果:
比分: 0:4
结果:
比分: 3:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: -:-
结果: 取消
比分: 2:0
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。