TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:3 历史最大连中:11   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半1
 • 平3
 • 错半0
 • 错4
 • 命中率57.9%
 • 7天战绩:
 • 中13
 • 中半2
 • 平4
 • 错半1
 • 错6
 • 命中率68.3%
 • 30天战绩:
 • 中54
 • 中半9
 • 平13
 • 错半7
 • 错32
 • 命中率62.2%
TA的历史足球推介
比分: 1:3
结果:
比分: 1:0
结果: 中半
比分: 1:0
结果:
比分: 1:2
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 3:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 1:3
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。