TA的足球推介战绩
如何计算战绩
当前连中:3 历史最大连中:17   何为连中?
 • 3天战绩:
 • 中5
 • 中半0
 • 平0
 • 错半0
 • 错2
 • 命中率71.4%
 • 7天战绩:
 • 中10
 • 中半4
 • 平2
 • 错半0
 • 错3
 • 命中率80.0%
 • 30天战绩:
 • 中46
 • 中半9
 • 平8
 • 错半1
 • 错10
 • 命中率82.8%
TA的历史足球推介
比分: 2:2
结果:
比分: 0:0
结果:
比分: 2:2
结果:
比分: 1:0
结果:
比分: 2:1
结果:
比分: 4:0
结果:
比分: 6:0
结果:
比分: 2:0
结果:
荷乙 2022-01-15 23:30 半场得分
热销推介
可用道具
比分: 2:0
结果:
比分: 4:0
结果:

热销推介可用道具

注:历史推介只显示1年以内的推介。